7 May 2015 – ‘Re-imagining Ekklesia’

11 am International Service
Speaker: Pastor John

Scripture Reading: Matthew 5:13-16

MESSAGE: ‘Re-imagining Ekklesia’